Onze spelregels

Zo houden we het voor leden en medewerkers veilig en leuk

Scheidsrechter Sport Voetbal Rode Kaart

Huisregels Van Rheenen Sport


Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij Van Rheenen Sport op een veilige manier en in een prettige omgeving kan sporten en werken. Voor iedereen die Van Rheenen 
Sport betreedt gelden de huisregels van Van Rheenen Sport.


Toegang tot Van Rheenen Sport

 • U heeft toegang tot onze locaties middels de lidmaatschapspas, deze is 
  strikt persoonlijk.
 • Bij aanvang van het lidmaatschap maken we een foto die is gekoppeld aan het 
  lidmaatschap.
 • Het is niet toegestaan om uw lidmaatschapspas uit te lenen aan derden.
 • Bij betalingsachterstand blokkeert de lidmaatschapspas en kan de toegang tot 
  de club worden ontzegd.
 • Je dient verlies van de lidmaatschapspas direct aan ons te melden. Tegen 
  betaling van het dan geldende tarief ontvang je een vervangende pas.
 • Het lidmaatschap kan niet door de sporter/zwemmer worden stopgezet 
  wegens bijzondere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Van 
  Rheenen Sport zijn. Hiervoor dient u altijd in overleg te gaan met onze 
  ledenadministratie.


Algemeen

 • Draag correcte sportkleding en schoenen (geen straatschoenen) met zolen die 
  niet afgeven.
 • Gebruik van een eigen handdoek is verplicht.
 • Het consumeren van meegebrachte etens- of drinkwaren is niet toegestaan.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de club.
 • Betaal binnen de club zoveel mogelijk met pinpas of een opgewaardeerde 
  lidmaatschapspas.
 • Van Rheenen Sport staat voor gezondheid. Roken is verboden. Dit 
  rookverbod geldt voor alle manieren van roken, dus ook e-sigaretten.
 • Parkeer uw auto of fiets in de daarvoor aangegeven plaatsen.
 • Houd op de parkeerplaats rekening met anderen (vooral kinderen) en pas uw 
  snelheid aan.
 • Van Rheenen Sport is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade van 
  welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van één van de 
  activiteiten van Van Rheenen Sport. Verder is Van Rheenen Sport niet 
  aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect, van of 
  aan goederen van de leden.
 • Schade toegebracht aan enige roerende of onroerende zaken in eigendom 
  toebehorend aan Van Rheenen Sport, is verhaalbaar op de 
  schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 • Van Rheenen Sport behoudt zich het recht voor wijzigingen in het rooster en de roostertijden aan te brengen. Dit kan zijn bij een te lage bezetting van de les, 
  beschikbaarheid van instructeurs of in een aangepast zomerrooster.


Reserveringen

 • Alle lessen, banenzwemmen en fitnessblokken kunt u reserveren via onze app, 
  telefonisch of bij de receptie van het centrum.
 • U kunt 1 les of fitnessblok reserveren. Als er na deze les of fitnessblok genoeg 
  plek is dan kunt u meedoen.


Fitness

 • Zorg dat relevante medische informatie bij ons en de fitnessinstructeurs 
  bekend is.
 • Maak altijd een eerste afspraak voor een intakegesprek met onze instructeurs zodat u een goede uitleg krijgt, zodat u verantwoord en veilig kunt starten met sporten.
 • Houd rekening met andere sporters.
 • Maak apparaten schoon na gebruik. Zo traint degene na u ook op een schoon 
  toestel. Een opgeruimde fitnessruimte is belangrijk. Alles heeft een vaste 
  plaats en zo vindt iedereen snel wat hij/zij nodig heeft en vinden er geen 
  struikelpartijen plaats. Leg losse onderdelen als gewichten, dumbells en 
  kettlebells daarom na gebruik altijd terug op hun plaats.
 • Neem geen tassen of kleding mee in de fitnesszaal. Gebruik de lockers in de 
  kleedkamer om tassen en kleding in te leggen tijdens het sporten.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de fitnesstrainingen is verplicht.
 • Telefoneren in de fitness is niet toegestaan.
 • Het is het lid niet toegestaan om de aanwezige audiovisuele apparatuur 
  alsmede luchtbehandelingsapparatuur zelf te bedienen.


Jeugd

 • Kinderen kunnen deelnemen aan speciale lessen die bedoeld zijn voor hun 
  leeftijd. Deze staan speciaal vermeld in het groepslesrooster en op het 
  fitnessrooster.
 • Jeugd met een jeugdfitness abonnement (11 - 16 jaar) mogen trainen op de 
  daarvoor bedoelde uren in het rooster en op zaterdag ochtend tot 12 uur in de 
  fitnesszaal RM samen met een ouder (dus alleen onder toezicht van een ouder).
 • Kinderen tot en met 16 jaar mogen niet meedoen met de groepslessen voor 
  volwassenen.
 • Jeugd met een Jeugdfitness Onbeperkt abonnement (17 - 22 jaar) mag 
  ook meedoen met alle groepslessen.

60+ lessen

 • Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen aan de lessen die bedoeld zijn 
  voor het 60+ abonnement. Deze staan speciaal vermeld op het 
  groepslesrooster en het fitnessrooster.
 • Voor de Aqualessen zijn slechts een aantal overdag lessen beschikbaar voor 
  het 60+ abonnement. Deze staan speciaal vermeld op het 60+ aqua rooster 
  welke verkrijgbaar is bij de balie van ons centrum. 

Groepslessen

 • Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent en verlaat de les niet vroegtijdig. Wanneer u onverhoopt de les eerder moet verlaten, breng dan de instructeur 
  hiervan op de hoogte voor de les begint.
 • Houd rekening met andere leden in de les.
 • Neem geen tassen of kleding mee naar de groepsleszalen, berg deze op in de lockers.
 • Het gebruik van een handdoek in de groepslessen is verplicht.
 • De zaal mag alleen gebruikt worden als er een instructeur van Van Rheenen Sport aanwezig is.
 • Bediening van aanwezige apparatuur is alleen voor de instructeur.


Zwembad

 • U mag de kleedkamer niet betreden met buitenschoenen. U dient uw blauwe 
  plastic overschoentjes te gebruiken of uw schoenen uit te doen voordat u de 
  kleedkamer betreed.
 • Kinderwagens zijn niet toegestaan in de zwemkleedkamers.
 • Voor de huisregels voor de leszwemmen verwijzen wij u naar het speciaal 
  daarvoor opgemaakte document welke u heeft ontvangen bij het aangaan van 
  het leszwemabonnement.
 • Zwemmen en douchen mag alleen in zwemkleding. Deze kleding mag niet 
  kapot of aanstootgevend zijn.
 • Het is verplicht te douchen voor het gebruik van het zwembad.
 • Het gebruik van zeep en shampoo in de douches in het zwembad is niet 
  toegestaan. 
 • Het is niet toegestaan te duiken in het zwembad waar de diepte minder is dan 
  1.40 meter.
 • Kinderen tot en met 2 jaar moeten een zwemluier dragen tijdens het 
  zwemmen.
 • Het gebruik van mobiele telefoons en camera’s is in het zwembad niet 
  toegestaan. Behoudens momenten die worden aangegeven door de leiding 
  van Van Rheenen Sport (afzwemmen of kijklessen).


Sauna

 • Het gebruik van een handdoek in de sauna is verplicht.
 • Het gebruik van sauna en stoombad is toegestaan voor leden vanaf 17 jaar. 
 • Houd rekening met andere saunagebruikers.
 • Van Rheenen Sport beschikt over aparte dames en heren sauna’s. Het 
  is niet toegestaan om gemengd (dames en heren) gebruik te maken van de 
  onze sauna’s.
 • Sauna en stoombad bij voorkeur gebruiken zonder badkleding.
 • Telefoons zijn in de sauna niet toegestaan. 


Kleedkamers

 • Op onze vestiging Rie Mastenbroek zijn speciale jeugdkleedkamers aanwezig. 
  Jeugd onder de 17 jaar dient van deze kleedkamers gebruik te maken.
 • Gebruik de lockers in de kleedkamer om tassen en kleding in te leggen.
 • Het natte douche/sauna/relax gedeelte niet betreden met 
  schoenen.
 • Het is niet toegestaan in de douche te scheren/ontharen.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is in de kleedkamers niet toegestaan. 
 • Van Rheenen Sport opent ’s avond de lockers en zal achtergelaten spullen 
  verwijderen.


Kinderopvang

 • Het is niet toegestaan kinderen bij de opvang te brengen wanneer de 
  ouders/verzorgers niet aanwezig zijn in de club.
 • Bij een kinderziekte en/of koorts kan het kind niet bij de opvang worden 
  gebracht.
 • Er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar in de opvang.
 • Het verblijf in de kinderopvang is maximaal 1,5 uur.
 • Kinderen vanaf de leeftijd van 2 maanden tot maximaal de leeftijd van 9 jaar 
  hebben toegang tot de kinderopvang.
 • Geef medische achtergronden (zoals allergieën) aan ons door.


Gedrag

Binnen Van Rheenen Sport wordt agressie, intimidatie, pesten en ander 
ongewenst gedrag richting medesporters en/of medewerkers van Van 
Rheenen Sport op geen enkel niveau geaccepteerd. Dit geldt zowel voor 
ongewenst gedrag binnen de club als ongewenst gedrag op social media
richting onze sporters of medewerkers. Ook het niet naleven van onze 
huisregels of het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van het personeel 
en/of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs vallen onder onjuist 
gedrag. Van Rheenen Sport staat onjuist gedrag onder geen enkele omstandigheid
toe. Bij overtreding hiervan zal het personeel van Van Rheenen Sport 
de persoon in kwestie vragen het gedrag te staken en de faciliteiten direct te 
verlaten. Overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot tijdelijke 
ontzegging van toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het 
lidmaatschap.


Klachten, Suggesties en Veilig Sportklimaat


Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet tevreden bent over uw bezoek aan Van Rheenen Sport of dat er iets vervelends is gebeurd. Of u heeft een suggestie hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Kijk hier hoe u klachten of suggesties in kunt dienen.

Van Rheenen Sport zet zich in voor een Veilig Sportklimaat. Daarom zijn wij aangesloten bij het meldpunt van het Centrum Veilige Sport Nederland (een initiatief vanuit NOC*NSF). Mocht er iets aan de hand zijn wat u niet met ons kunt of wilt bespreken dan kunt u al dan niet anoniem zich hier melden. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900-2025590