Klachten & CVSN

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Wat we niet weten kunnen we ook niet verbeteren! Bent u ondanks onze inspanningen niet geheel tevreden over uw sport- of zwembezoek? Of heeft u suggesties hoe wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren? Wij horen het graag via een mail naar info@vanrheenensport.nl. 

Uw klacht of suggestie wordt altijd met de grootste zorg behandeld. Ingediende klachten of suggesties worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Wij zetten ons in voor een veilig sportklimaat

Van Rheenen Sport hecht aan een (sociaal) veilig sportklimaat. Wij hebben onze huisregels vastgelegd. Wij werken met gediplomeerde instructeurs, alle instructeurs zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en wij werken in een transparante omgeving waarbij er (ook voor ouders) altijd de mogelijkheid is om mee te kijken. Vanuit ons zwemonderwijs zijn wij licentiehouder van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zij controleren elk jaar onder andere op de volgende punten:

  • Veiligheid
  • Gediplomeerde instructeurs
  • Instructeurs in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Werkwijze volgens goedgekeurd zwemwerkplan
  • Werkwijze volgens de gedragscode
  • Of de kinderen zwemmen volgens de diploma richtlijnen¬†

Tot slot zijn wij bezig de richtlijnen vanuit het Centrum Veilige Sport Nederland (initiatief vanuit NOC*NSF) te implementeren.

Mocht er iets aan de hand zijn wat u niet met ons kunt of wilt bespreken dan kunt u al dan niet anoniem zich hier melden. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900-2025590.

Nocnsf centrumveiligesportnederland rgb